Før takseringen

Kontakt oss

Still forberedt til takstmannen kommer

Ved å ha enkelte ting klart før takstmannen kommer, kan du spare både tid og penger.

Nedenfor finner du noen tips om hva du med fordel bør ha klart.

Adkomst

Det er viktig at det er ordnet med adkomst til samtlige rom. Særlig gjelder dette kaldloft og eventuell krypkjeller.

Dokumenter

Under taksering av eiendommen er det vesentlig at takstmannen har tilgang til dokumenter som sier noe om eierforhold, arealer, bruksretter etc. Følgende dokumenter bør foreligge ved taksering:

1. For selveierboliger

 • Grunnboksutskrift
 • Tinglyst skjøte eller eventuell festekontrakt
 • Kjøpekontrakt
 • Målebrev eller delingsforretning
 • Situasjonskart
 • Tegninger
 • Kvittering for kommunale avgifter
 • Kvittering for eventuell festeavgift
 • Forsikringsbevis og kvittering for betalt forsikringspremie

2. For eierseksjoner

 • Grunnboksutskrift
 • Tinglyst skjøte
 • Kjøpekontrakt
 • Tegninger
 • Oversikt over felleskostnader
 • Seksjonsbegjæring
 • Årsregnskap for sameiet
 • Opplysning om hvem som er forretningsfører

3. Aksje- og borettslagsleiligheter

 • Adkomstdokumenter (aksje- eller andelsbrev og andelsobligasjon)
 • Eventuell depoterklæring
 • Kjøpekontrakt
 • Siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld mv.
 • Kvittering for husleie
 • Vedtekter
 • Tegninger/prospekt
 • Opplysning om hvem som er forretningsfører

Om ønskelig, kan vi også bistå med å innhente disse opplysningene, slik at det blir enklere for deg.

Kontakt oss